• عنوان دوره : تک مهارت WORD
  • مدرس : دکتر حمیدرضا شهبازی
  • سطح دوره : مقدماتی
  • وضعیت دوره : در حال فروش
  • مجموع ساعت های آموزشی : 5
  • قیمت دوره : 295000 تومان

تک مهارت WORD


این دوره فاقد مدرک می باشد.جهت دریافت مدرک، فراگیران باید پک مهارت های هفتگانه ICDL را خریداری نمایند. فراگیر گرامی فایل های ویدئویی خریداری شده، پس از شخصی سازی شدن در دسترس شما خواهد بود. فرآیند شخصی سازی بنابه مدت زمان آموزش متغیر بوده و در حدود 30 الی 120 دقیقه بطول می انجامد. لطفا شکیبا باشید...

فایلهای ویدئویی دوره
1 تک مهارت WORD : درس 1

لطفا وارد شوید

2 تک مهارت WORD : درس 2

لطفا وارد شوید

3 تک مهارت WORD : درس 3

لطفا وارد شوید

4 تک مهارت WORD : درس 4

لطفا وارد شوید

5 تک مهارت WORD : درس 5

لطفا وارد شوید

6 تک مهارت WORD : NVS 6

لطفا وارد شوید

7 تک مهارت WORD : درس 7

لطفا وارد شوید

8 تک مهارت WORD : درس 8

لطفا وارد شوید

9 تک مهارت WORD : درس 9

لطفا وارد شوید

10 تک مهارت WORD : درس 10

لطفا وارد شوید

توضیحات مدرس

نام مدرس مقطع تحصیلی دانشگاه
دکتر حمیدرضا شهبازی دکترای تخصصی دانشگاه آزاد

شما دسترسی به فایلهای آموزشی ندارید