• عنوان دوره : مهارت های هفتگانه ICDL- آفلاین
  • مدرس : دکتر حمیدرضا شهبازی
  • سطح دوره : مقدماتی و پیشرفته
  • وضعیت دوره : در حال فروش
  • مجموع ساعت های آموزشی : 19
  • قیمت دوره : 1960000 تومان

مهارت های هفتگانه ICDL- آفلاین


فراگیر گرامی فایل های ویدئویی خریداری شده، پس از شخصی سازی شدن در دسترس شما خواهد بود. فرآیند شخصی سازی بنابه مدت زمان آموزش متغیر بوده و در حدود 30 الی 180 دقیقه بطول می انجامد. لطفا شکیبا باشید... آزمون بعدی: 31 خرداد ماه 1403 (آزمون های این دوره بصورت حضوری و عملی برگزار می شود)

فایلهای ویدئویی دوره
1 مفاهیم : درس 1

لطفا وارد شوید

2 مفاهیم : درس 2

لطفا وارد شوید

3 WINDOWS : درس 1

لطفا وارد شوید

4 WINDOWS : درس 2

لطفا وارد شوید

5 WINDOWS : درس 3

لطفا وارد شوید

6 INTERNET : درس 1

لطفا وارد شوید

7 INTERNET : درس 2

لطفا وارد شوید

8 WORD : درس 1

لطفا وارد شوید

9 WORD : درس 2

لطفا وارد شوید

10 WORD : درس 3

لطفا وارد شوید

11 WORD : درس 4

لطفا وارد شوید

12 WORD : درس 5

لطفا وارد شوید

13 WORD : درس 6

لطفا وارد شوید

14 WORD : درس 7

لطفا وارد شوید

15 WORD : درس 8

لطفا وارد شوید

16 WORD : درس 9

لطفا وارد شوید

17 WORD : درس 10

لطفا وارد شوید

18 EXCEL : درس 1

لطفا وارد شوید

19 EXCEL : درس 2

لطفا وارد شوید

20 EXCEL : درس 3

لطفا وارد شوید

21 EXCEL : درس 4

لطفا وارد شوید

22 EXCEL : درس 5

لطفا وارد شوید

23 EXCEL : درس 6

لطفا وارد شوید

24 EXCEL : درس 7

لطفا وارد شوید

25 EXCEL : درس 8

لطفا وارد شوید

26 ACCESS : درس 1

لطفا وارد شوید

27 ACCESS : درس 2

لطفا وارد شوید

28 ACCESS : درس 3

لطفا وارد شوید

29 ACCESS : درس 4

لطفا وارد شوید

30 ACCESS : درس 5

لطفا وارد شوید

31 POWERPOINT : درس 1

لطفا وارد شوید

32 POWERPOINT : درس 2

لطفا وارد شوید

33 POWERPOINT : درس 3

لطفا وارد شوید

34 POWERPOINT : درس 4

لطفا وارد شوید

35 POWERPOINT : درس 5

لطفا وارد شوید

توضیحات مدرس

نام مدرس مقطع تحصیلی دانشگاه
دکتر حمیدرضا شهبازی دکترای تخصصی دانشگاه آزاد

شما دسترسی به فایلهای آموزشی ندارید