جدیدترین دوره های آموزشی
دموی دوره ها

نمونه تدریس کل دوره ها

تخفیف ویژه جشنواره تابستان
مکمل
bootstrap
First Friends 1

آموزش مکمل - ویژه فراگیران دوره های حضوری

تخفیف ویژه جشنواره تابستان
مکمل
bootstrap
First Friends 2

آموزش مکمل - ویژه فراگیران دوره های حضوری

تخفیف ویژه جشنواره تابستان
مکمل
bootstrap
First Friends 3

آموزش مکمل - ویژه فراگیران دوره های حضوری

مهارت های هفتگانه ICDL - مکمل

ویژه فراگیرانی که در کلاس حضور دارند

آفلاین
گواهینامه معتبر و قابل ترجمه
bootstrap
مهارت های هفتگانه ICDL- آفلاین

ویژه فراگیرانی که در دوره های حضوری شرکت ندارند

گواهینامه معتبر و قابل ترجمه
bootstrap
بورس مقدماتی

یادگیری مفاهیم اولیه معاوملات در بازارهای مالی

پایتون مقدماتی

آموزش پایتون مقدماتی ...

رایگان
بدون گواهینامه
bootstrap
شاخص قدرت نسبی RSI

نحوه استفاده از RSI برای تشخیص زمان ورود و خرو…

رایگان
بدون گواهینامه
bootstrap
اندیکاتور ایچیموکو

به دست آوردن یک نمای سریع از قدرت و حرکت روند

آفلاین
گواهینامه معتبر و قابل ترجمه
bootstrap
فارکس

آموزش معامله در بازارهای مالی جهانی