• عنوان دوره : First Friends 2
  • مدرس : زینب دوستی
  • سطح دوره : مقدماتی
  • وضعیت دوره : درحال فروش
  • مجموع ساعت های آموزشی : 10
  • قیمت دوره : 150000 تومان

First Friends 2


فراگیر گرامی فایل های ویدئویی خریداری شده، پس از شخصی سازی شدن در دسترس شما خواهد بود. فرآیند شخصی سازی بنابه مدت زمان آموزش متغیر بوده و در حدود 30 الی 120 دقیقه بطول می انجامد. لطفا شکیبا باشید...

فایلهای ویدئویی دوره
1 درس اول : First Friends 2

لطفا وارد شوید

2 درس دوم : First Friends 2

لطفا وارد شوید

3 درس سوم : First Friends 2

لطفا وارد شوید

4 درس چهارم : First Friends 2

لطفا وارد شوید

5 درس پنجم : First Friends 2

لطفا وارد شوید

6 درس ششم : First Friends 2

لطفا وارد شوید

7 درس هفتم : First Friends 2

لطفا وارد شوید

8 درس هشتم : First Friends 2

لطفا وارد شوید

9 درس نهم : First Friends 2

لطفا وارد شوید

10 درس دهم : First Friends 2

لطفا وارد شوید

null

نام مدرس مقطع تحصیلی دانشگاه
زینب دوستی نوجوانان و بزرگسالان کارشناسی ارشد

شما دسترسی به فایلهای آموزشی ندارید