• عنوان دوره : پایتون مقدماتی
  • مدرس : مجتبی منصوری
  • سطح دوره : مقدماتی
  • وضعیت دوره : در حال فروش
  • مجموع ساعت های آموزشی : 3
  • قیمت دوره : 0 تومان

پایتون مقدماتی


null

فایلهای ویدئویی دوره

null

نام مدرس مقطع تحصیلی دانشگاه
مجتبی منصوری کارشناسی ارشد None

شما دسترسی به فایلهای آموزشی ندارید