• عنوان دوره : بورس مقدماتی
  • مدرس : دکتر بهروز حسینی
  • سطح دوره : مقدماتی
  • وضعیت دوره : درحال فروش
  • مجموع ساعت های آموزشی : 21
  • قیمت دوره : 1680000 تومان

بورس مقدماتی


فراگیر گرامی فایل های ویدئویی خریداری شده، پس از شخصی سازی شدن در دسترس شما خواهد بود. فرآیند شخصی سازی بنابه مدت زمان آموزش متغیر بوده و در حدود 30 الی 120 دقیقه بطول می انجامد. لطفا شکیبا باشید...

فایلهای ویدئویی دوره
1 درس : 1

لطفا وارد شوید

2 درس : 2

لطفا وارد شوید

3 درس : 3

لطفا وارد شوید

4 درس : 4

لطفا وارد شوید

5 درس : 5

لطفا وارد شوید

6 درس : 6

لطفا وارد شوید

7 درس : 7

لطفا وارد شوید

8 درس : 8

لطفا وارد شوید

9 درس : 9

لطفا وارد شوید

10 درس : 10

لطفا وارد شوید

11 درس : 11

لطفا وارد شوید

12 درس : 12

لطفا وارد شوید

13 درس : 13

لطفا وارد شوید

14 درس : 14

لطفا وارد شوید

15 درس : 15

لطفا وارد شوید

16 درس : 16

لطفا وارد شوید

17 درس : 17

لطفا وارد شوید

18 درس : 18

لطفا وارد شوید

19 درس : 19

لطفا وارد شوید

20 درس : 20

لطفا وارد شوید

21 درس : 21

لطفا وارد شوید

دکتر بهروز حسنی مدرس کلیه دوره های بازارهای مالی می باشد

نام مدرس مقطع تحصیلی دانشگاه
دکتر بهروز حسینی دکترای تخصصی علوم و تحقیقات تهران

شما دسترسی به فایلهای آموزشی ندارید